Mukowiscydoza jest genetyczną chorobą ogólnoustrojową. Objawia się nadmierną produkcją gęstego śluzu, który zaburza funkcjonowanie wielu narządów. Prowadzi głównie do niewydolności układu oddechowego, pokarmowego i rozrodczego.
U chorych występują takie objawy jak:

W ramach leczenia stosuje się:

Mukowiscydoza jest chorobą nieuleczalną. Leki, fizjoterapia oraz specjalna dieta pozwalają jedynie na wydłużenie życia. Średnia długość życia chorych na mukowiscydozę na świecie to 40 lat, w Polsce – tylko 20 lat... Różnica ta wynika głównie z: ograniczonego dostępu do nowoczesnych leków i sprzętu rehabilitacyjnego, braku refundacji większości z nich, trudności z uzyskaniem profesjonalnej opieki medycznej i fizjoterapeutycznej oraz niedostosowania szpitali pod względem sanitarnym.